Tyskland och Frankrike investerar i ökad gränsöverskridande järnvägstrafik

Gare de Strasbourg är den främsta järnvägsstationen i franska staden Strasbourg, Stationsbyggnaden, designad av Johann Eduard Jacobsthal, öppnades den 15 augusti 1883. Foto: Wikimedia, kredit: S.Wetzel

Nyligen rapporterades dubbelt goda nyheter om gränsöverskridande järnvägstrafik. Uppdateringen och moderniseringen av järnvägen på den franska delen från Lauterburg till Strasbourg har inletts.

Samtidigt informerade den franska transportministern Jean-Baptiste Djebbari sin tyska kollega delstatsministern Malu Dreyer om att den fortsatta utbyggnaden av de gränsöverskridande järnvägslinjerna från franska Grand Est-regionen till tyska delstaterna Rheinland-Pfalz och Saarland också kommer att stödjas ekonomiskt av den franska staten.

- För en tid sedan lovade president Emmanuel Macron att stödja vårt gemensamma fransk-tyska transportprojekt. Jag är mycket nöjd med att den franska regeringen nu möjliggör ökat franskt statligt stöd, sade premiärminister Malu Dreyer.

Bra tågförbindelser är viktiga för den gränsöverskridande arbetsmarknaden, för utbildning, kultur, turism och miljö. Det gemensamma europeiska mervärdet blir tydligt i sådana projekt.

För järnvägstrafik mellan Strasburg och Neustadt samt för linjen Strasburg - Lauterburg - Wörth, innebär detta att den franska staten och SNCF Reseau (SNCF:s avdelning för tågtrafik) stöder Grand Est-regionen med ytterligare medel för att de rutter som hotas av tekniska stängningar kan fortsätta trafiken. De relevanta avtalen har redan undertecknats mellan de avtalsslutande parterna.

När det gäller starten av direkta tågförbindelser mellan Rheinland-Pfalz och Grand Est-regionen, som är planerad till december 2024, kommer ytterligare ekonomiskt stöd att finnas tillgängligt för utvidgningen av de gränsöverskridande linjerna, försäkrade den franska transportministern i sitt brev till premiärministern Malu Dreyer. Ministern antar också att tidsramen kan uppfyllas.

För utförandet av arbetet kommer Grand Est-regionen samarbeta med tyska delstaten Rheinland-Pfalz när det gäller att få stöd från EU:s europeiska Interreg VI-programmet under den kommande finansieringsperioden.