Bergen bygger Norges grönaste godsterminal

Så här kommer Bergens nya godsterminal att se ut. Visionsbild: Bane NOR

Idag anländer varor till Nygårdstangen både via järnväg och med lastbil. När den nya terminalen öppnas kommer endast eldrivna godståg att betjäna terminalen som blir den mest klimatvänliga i Norge.

 

– Vi ser fram emot att kunna öppna en grön och framtidsinriktad godsterminal till förmån för staden och järnvägen. Detta kommer att vara bra för trafiksäkerhet, välbefinnande för cyklister och fotgängare och för stadens luft, säger regionterminalchef Ove Algrøy i Bane NOR.

Den uppgraderade terminalen kommer att ha nya, längre spår som ger plats för fler långa godståg. Det kommer också att finnas nya spår för tåguppställning och allt kommer att elektrifieras. Således kan all förflyttning av godsvagnar i terminalen göras helt utsläppsfri.
För att göra plats för de nya spåren kommer byggnader att rivas. Efter ombyggnaden kommer bilkörning att minska in och ut ur terminalområdet.

– Omvandlingen underlättar att fler och längre godståg kan lastas mer effektivt. Detta ger en kapacitetsökning på över 50 procent vilket samtidigt är miljövänligt och kostnadseffektivt, säger projektledare Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR.

 

De nya spåren och möjligheten till lokal lagring vid terminalen hjälper till att uppnå detta mål. Dessutom kommer godsspåren som byggs att få direkt tillgång från terminalen till huvudspåret på Bergensbanan. Detta effektiviserar trafikflödet för godståg. Terminalen kommer att byggas under full drift vilket kräver en god planering av byggverksamheten.