Storbritannien: Omfattande förnyelse av järnvägsspår startar i East Anglia

Spårförnyelse i East Anglia. Foto: Network Rail

Den brittiska infrastrukturoperatören Network Rail kommer att förnya järnvägsspår på huvudlinjen mellan Norwich och Lowestoft under november-december.

I närheten av stationen Somerleyton kommer spåren att förnyas längs en 1,6 kilometer läng sträcka, över 2400 träsliprar kommer att ersättas med betongsliprar och mer än 6 ton fyllnadsmaterial kommer att bytas ut.

En historisk bro över floden Waveney nära Somerleyton, välkänd av järnvägsentusiaster, påverkas inte av byggnadsarbetet, även om den ligger i omedelbar närhet av spåren som ska förnyas.

- Vi utför arbetet så att tågen på denna linje kan fortsätta att trafikera säkert, smidigt och pålitligt. Detta kommer att reducera antalet förseningar och avbokningar på grund av spårstörningar i Somerleyton, vilket gynnar alla resenärer mellan Norwich och Lowestoft, förklarade Ellie Burrows,  Network Rails regiondirektör för regionen Anglia.

Bananläggningsarbetena medför dock att vissa dagar kommer Greater Anglias regionaltåg mellan Norwich och Lowestoft att ersättas med bussar.