Höghastighetslinjen Hannover - Würzburg mellan Göttingen och Kassel upprustas

Ett ICE 1-tåg färdas genom tyska Hildesheimskogen, på höghastighetsavsnittet mellan Göttingen och Hannover, på väg norrut (mellan Eichenberg -och Escherbergtunnlarna. Foto: Wikimedia, kredit: Jakfei

Moderniseringen av Deutsche Bahns höghastighetslinjer går in i nästa omgång: Från den 24 april 2021 kommer nästa arbetsfas att utföras på höghastighetsbanan Hannover - Würzburg.

Senast den 16 juli 2021 kommer Deutsche Bahn, DB, att byta ut totalt 75 kilometer spår, 72 000 sliprar, 95 000 ton banvall och 48 växlar mellan Göttingen och Kassel. DB investerar 114 miljoner euro i olika projekt längs linjen, vilket anpassar den för framtidens krav.

Upprustningen och moderniseringen av rutten är extremt krävande på grund av fyra broar och sju tunnlar. För att minska olägenheterna för passagerarna till ett minimum, kombinerar DB arbetet på ett målinriktat sätt och utför det med de senaste konstruktionsmetoderna. På detta sätt kommer DB att slutföra renoveringen av den 40 klometer långa  bansträckan på bara två och en halv månad.

Höghastighetsvägen på sträckan mellan Göttingen och Kassel kommer att blockeras helt för byggnadsarbetet. Tågen omdirigeras via Eichenberg. Restiden förlängs därmed med upp till 40 minuter.