Godstågen på Hangö-Hyvingebanan tvingas sakta ner farten

En trio av Dr16 dieselelektriska lok drar ett 5200 ton tung taconit-tåg uppför en kulle i Finland. Foto: Wikipedia, Kredit:TeVe

Ännu fler godståg på finländska Hangö-Hyvingebanan får sakta ner farten för att inte störa invånare som bor i närheten av järnvägen, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

I mars sänktes hastigheten till 50 kilometer i timmen för tåg som väger över 3000 ton. Från och med den 13 december gäller hastighetsbegränsningen tåg som väger 2 500 ton eller mer.

Det är Finlands Trafikledsverk som beslutat om hastighetsbegränsningarna.

Det har visat sig att en sänkning av hastigheten till 50 kilometer i timmen minskar vibrationerna på de vibrationskänsliga områdena i Lojo, Vichtis, Nummela, Björneborg, Ulvsby, Muhos och Kouvola.

Förändringen kommer att märkas i synnerhet på banavsnitten Hangö–Hyvinge och Kotka–Kouvola där tåg strax under 3 000 ton är vanligare, meddelar Trafikverket.

Tågtrafiken har orsakat vibrationer i bostäder i närheten av järnvägen. Då transporten av rysk kol, antracit, till Hangö inleddes i höstas rapporterade invånarna i Lojo om att det kändes som mindre jordbävningar då tågen körde förbi.