Finländska tågoperatören VR inför munskyddstvång i första klass

Tågoperatören VR rekommenderar nu alla passagerare att använda munskydd, men snart är det ett krav i första klass. Foto: HSL

Det går uppenbarligen inte att tvinga resande i Finland att ta på sig masken utan lagändring. Frågan om vem som skulle övervaka munskyddsanvändningen och med vilka befogenheter är fortfarande oklart.

Man kan inte heller införa sanktioner för dem som bryter mot en sådan bestämmelse, om det inte är lag på det.

Men det finns alltså platser där munskydd krävs. Finavia och Finnair kräver av sina passagerare att de använder munskydd ombord på flygplanet och på flygplatsen.

I slutet av oktober går också VR in för ett slags munskyddstvång. Det här gäller ändå bara passagerare i första klass.

Resten av tågvagnarna fylls även i fortsättningen av passagerare som rekommenderas bära munskydd.

- Enligt vår kundundersökning önskade över hälften av de tillfrågade att medpassagerarna bär munskydd, för trygghetskänslans skull. Vi valde att inleda med förstaklassvagnarna eftersom folk inte går så mycket igenom dessa vagnar, säger VR:s servicechef Pia Tyynilä till nyhetssajten Svenska Yle.

Från och med den 26 oktober ingår ett engångsmunskydd i tågbiljettens pris i Ekstra-klassen, och sätet bredvid passageraren hålls tomt. Passageraren ska bära munskyddet under resan, annars förflyttas personen till en annan avdelning.