Tyska järnvägsindustrins försäljningsresultat under första halvåret uppvisade starka kontraster 

Tyska ministrar besöker Siemens lokfabrik. Foto: Siemens AG

Tyska Förbundet för järnvägsindustri (VDB) presenterade nyligen branschens första halvårsresultat för 2020. Med en omsättning på 6,4 miljarder euro uppnådde järnvägsnäringen i Tyskland ett rekord under den aktuella perioden. Jämfört med föregående år har försälningen ökat med 25,5 procent.

- Ett plus som speglar det höga antalet inkommande order under de senaste två åren och framför allt motståndskraften hos järnvägsindustrin i Tyskland. Våra försörjningskedjor har bevarat stabila värdekedjor och detta gäller allt från större koncern till medelstora företag, trots globala pandemirelaterade avstängningar, säger VDB:s president Andre Rodenbeck.

Inhemska affärer ökade med 18 procent. Exportförsäljningen växte också med 39 procent och fortsätter således att utgöra cirka 40 procent av den totala försäljningen. Fordonsverksamheten är fortfarande starkast med en försäljning på 4,4 miljarder euro och en ökning med 26 procent. Infrastruktursektorn växer också med 25 procent. Antalet anställda förblir stabilt på 53 100 anställda.

- En utmärkt försäljningsbalans, särskilt i kristider. Men jag varnar för stängning av balansböckerna för snabbt. Vårt företags produktion idag återspeglar tidigare orderböcker. Vår bransch kommer säkerligen att känna effekterna av krisen under resten av året och under de följande åren, varnade Rodenbeck.

Inkommande order minskade med 6,3 procent till 7,5 miljarder euro. Medan orderläget på hemmamarknaden ökade med 18 procent sjönk antalet inkommande order från utlandet dramatiskt. Med 2,3 miljarder euro minskade inkommande order utanför Tyskland, vilket är 36 procent. Order från utlandet inom fordonssektorn krymper till och med med 53 procent.

- Som en global exportindustri är vi mycket oroade över utsikterna för order på världsmarknaden, säger Rodenbeck.

- Jag ser två huvudorsaker till den nedåtgående spiralen i exporten. För det första, på grund av coronakrisen minskar offentliga investeringar i järnvägsprojekt utomlands. De skjuts upp eller läggs i vänteläge. Och för det andra är exportorder nära kopplade till rådgivning på plats, vilket ofta knappast är möjligt. Effektiv krispolitik måste kombinera en mycket hög skyddseffekt med lägsta möjliga ekonomiska påverkan, säger Rodenbeck.

- Resebegränsningar måste samordnas bättre över hela Europa och nödvändiga globala affärsresor säkras genom tillräcklig testkapacitet, särskilt på flygplatser. Det handlar om att minska allvarliga negativa konsekvenser för exportorienterade företag genom bättre genomförande och genom samordning med EU, säger Rodenbeck.

Riktade grundinvesteringar i en digitaliseringsoffensiv är också avgörande.

- Investeringar i den påskyndade digitaliseringen av järnvägarna och kan kombinera tidigare antagonister: klimatskydd och ekonomisk tillväxt, säger Rodenbeck.

Det ekonomiska stimulanspaketet stadgar att investeringar i digital infrastruktur kan fortsätta, på grundval av VDB:s förslag om ett framtida höghastighetsprogram.

- Detta kan utlösa kortsiktiga ekonomiska effekter och ökad sysselsättning och samtidigt lägga grunden för klimatvänligare rörlighet i Tyskland, säger Rodenbeck.

Enligt prognoser kan tyska höghastighetsprogrammet skapa grunden för upp till 10 000 industrijobb. Programmet syftar till att skapa den tekniska grunden för ytterligare digitalisering och automatisering av järnvägarna genom att ersätta och uppgradera föråldrade bansträckor.

- Riktade basinvesteringar måste öka takten avsevärt. Men inte bara måste det investeras mer, utan framför allt klokt, säger VDB:s VD Dr. Ben Möbius.