Estlands statsjärnvägar vill köra koltågen till Koverhar

Ryskt, sibiriskt kol skeppas ut över Koverhars hamn för mellaneuropeiska stålverk. Trafiken via hamnen strax öster om Hangö inleddes redan i fjol och väntas på sikt stiga till två till tre tåg om dagen. Foto: Operail

Estniska statsjärnvägarna vill börja köra sibiriskt kol på Hangöbanan ännu i vinter. Om avtalen går i lås blir estniska Operail första utländska järnvägsoperatören i Finland. 

Amerikanskt designade ljusblå diesellok kan börja rulla på Hangöbanan, eventuellt ännu i vinter 2020-2021. De estniska statsjärnvägarnas fraktdivision Operail vill börja köra den sibiriska koltransiten via Koverhar.

Hangö Hamn Ab håller på att utvidga hamnen i Koverhar på Hangö udd. Hamnen kommer att få en eller flera kajer. Även farleden in till hamnen som Trafikledsverket administrerar över ändras när det gäller dess djup och gränsområde.

Finlands Trafikledsverk deltar i projektet och har kommit överens om ansvarsfördelningen med Hangö Hamn. För tillfället finns det två kajer i bruk i Koverhar hamn.

Hamnverksamheten har miljötillstånd som innehåller hamnverksamheten från miljötillståndet för det före detta stålverket i Koverhar. Hamnen är belägen på en fastighet som hyrs av Hangö stad. De nya kajerna planeras byggas söder och norr om hamnbassängen parallellt med stranden.

Farledsområdet utvidgas så att området utanför de båda nya kajerna tillhör farledsområdet. Vattenområdet utanför hamnen samt hamnbassängen hör till Natura 2000-område. Till söder och öster om hamnen finns Syndalens skjutfält. Den närmaste bostadsbebyggelsen finns på 1,1 km avstånd från projektområdet på Ekö.