Facket tar tillbaka arbetsmiljöanmälan mot SJ

SJ tar fram handlingsplan för framförhållning av körscheman. Arkivbild/SJ

En konsekvens av pandemin är att resmönstren har förändrats vilket gör det svårt för SJ att förutse när kunderna vill resa. Det påverkar möjligheten till god framförhållning då SJ vill anpassa utbudet av platser till marknadens behov. Anpassning sker då ibland med mycket kort framförhållning vilket i sin tur påverkar framförhållningen och strukturen i schemaläggningen av medarbetare.

– Vi delar fullt ut skyddsombudens och arbetstagarorganisationernas uppfattning om att schemaläggningen inte har varit tillfredsställande under en längre period. Vi jobbar sedan en tid tillbaka nära varandra för att komma tillrätta med problemen. Vi har gemensamt tagit fram en handlingsplan med ett antal åtgärder. Det gör att vi nu kan lägga ut scheman med mer normal framförhållning. Dessutom har ett intensivt arbete gjorts för att se över och förändra arbetspass som upplevts som för långa. Det har också gjorts förändringar som innebär att det är lättare att få ledigheter beviljade, säger Anders Holmsten, chef Trafik och ansvarig för SJs lokförare.

Situationen kommer nu successivt att förbättras, och löpande utvärderingar och uppföljningar kommer att göras av SJ och skyddsorganisationen.

– Vi tycker det är bra att SJ delar vår uppfattning om att vi behöver komma tillrätta med problem som uppstått kring schemaläggningen. Därför har vi nu tagit tillbaka den tidigare lagda 6.6 Arbetsmiljöanmälan och ser fram emot att få vara delaktiga i handlingsplanen och försöka hitta de lösningar som behövs för att skapa stabilare scheman, säger Annika Laursen, Huvudskyddsombud SJ.