Transport for London behöver 5,8 miljarder pund för fortsatt verksamhet

Londons tunnelbana. Utan statligt hjälp kommer Transport for Londons pågående verksamhet begränsas avsevärt och måste vid behov stoppas helt på vissa järnvägslinjer, säger företaget. Foto: Pixabay, Creative Commons Lic.

Kollektivtransportföretaget Transport for London (TfL) meddelade nyligen att företaget skulle behöva cirka 5,8 miljarder pund i form av statligt bidrag för att kunna hålla verksamheten igång i nuvarande form fram till mars 2022.

Bidraget på 5,8 miljarder pund motsvarar ett belopp på cirka 700 pund (767 euro) per invånare i London.

Före Coronaviruspandemin hade TfL gjort stora framsteg när det gällde att förbättra företagets ekonomiska situation. Under de senaste fyra åren hade företaget sparat sammanlagt nästan 1 miljard pund.

Före pandemin var TfL på god väg att avsevärt kunna minska sitt rörelseunderskott (minskning med 86 procent jämfört med perioden 2015/16). Dessutom hade man kassareserver på mer än 2 miljarder pund.

I mars 2020 räknade TfL fortfarande med ett operativt underskott på cirka 200 miljoner GBP i slutet av räkenskapsåret 2019/20 och var på god väg att konvertera rörelseunderskottet på nästan 1,5 miljarder pund 2015/16 till ett operativt överskott på 58 miljoner pund för åren 2022/23.

Men TfLs nuvarande nödfinansieringsavtal löper ut den 17 oktober 2020. Efter att TfLs ekonomi har decimerats av pandemin kan företaget endast fortsätta verksamheten med hjälp av ytterligare bidrag på minst 2 miljarder pund efter att regeringens befintliga finansieringsåtagande för andra halvåret under räkenskapsåret 2020/21 löper ut.

Ytterligare investeringar krävs också för slutförandet av det så kallade Elizabeth Line (Crossrail-projektet), som finansieras gemensamt av staten och TfL. Dessutom måste den föråldrade fordonsflottan i London Metro ersättas. En stor del av Londons tunnelbanetåg är över 50 år gamla.