Inlandsbanan naturlig transportlänk mellan Sverige och Norge

Möjliggör snabba transporter av norsk sjömat till Sverige. Foto: Inlandsbanan

Som följd av de koldioxidutsläpp som färsk, norsk fisk åsamkar under flyg- och lastbilstransport genom Sverige har den svenska infrastrukturförvaltaren Inlandsbanan och den norska sjömatproducenten Nordlaks Produkter inlett ett samarbete avseende järnvägstransport av färsk, norsk atlantlax och regnbågsöring till marknader i Sverige och världen.

Genom Inlandsbanans särskilda sträckning utgör dess infrastruktur en naturlig transportlänk för godstransporter mellan Sverige och Norge. Eftersom järnvägsinfrastrukturen dessutom utgör ett robust och pålitligt transportsystem är det väl lämpat för särskilt tids- och störningskänsliga varutransporter, där fisk är ett typexempel. Genom samarbetet mellan Nordlaks och Inlandsbanan inleds en samhällsviktig satsning på hållbara transporter av färsk fisk - något som länge har efterfrågats av konsumenter, forskning och civilsamhällesorganisationer i Sverige. 

– Vi är stolta över att genom samarbetet bidra till hållbar transportutveckling i Sverige och Norden. Vi söker nu svenska statens stöd i att upprusta Inlandsbanan och därmed möjliggöra för storskaliga gröna godstransporter på järnvägen, säger Inlandsbanans vd Peter Ekholm.