Framgångsrika tester genomfördes med Alstoms vätgaståg i Nederländerna

Alstoms vätgaståg har enligt företaget testats utförligt av provinsen Groningen-operatören Arriva, den holländska järnvägsinfrastrukturchefen ProRail och energiföretaget Engie. DEKRA, ett oberoende test- och certifieringsföretag, agerade som testledare. Testerna ägde rum utan passagerare. Foto: Alstom, kredit:R. Frampe

Nederländska provinsen Groningen har publicerat en rapport som beskriver resultaten av Coradia iLint-testerna som utfördes i mars på den 65 kilometer långa linjen mellan Groningen och Leeuwarden i norra delen av landet.

Testerna visade att ett vätgasbränslecellståg är ett hållbart alternativ till de dieseltåg som för närvarande körs i norra delen av landet. 

Enligt rapporten har Alstoms vätgaståg framgångsrikt uppfyllt testens fyra mål: tillstånd från den holländska NSA (National Safety Assessor) att köra på det nederländska järnvägsnätet, helt utsläppsfritt och perfekt anpassat till den kommersiella servicen enligt den aktuella tidtabellen, snabb och enkel tankning (påfyllning) och acceptans från allmänheten av vätgas som drivmedel för transporter.

- Efter Tyskland är Nederländerna det andra landet i Europa där Alstoms vätgaståg har visat sig vara en unik utsläppsfri lösning för icke-elektrifierade linjer. Testerna har visat hur vårt vätgaståg är moget när det gäller tillgänglighet och tillförlitlighet, då det ger samma prestanda som ett dieseltåg men med fördelen av lågt ljud och nollutsläpp. Vätgaståget Coradia iLint är en del av övergången mot ett globalt hållbart transportsystem, säger Bernard Belvaux, Managing Director, Alstom Benelux.

När det gäller kommersiell serviceprestanda har både stopptabellen (alla stationer) och expresstabellen testats framgångsrikt. Väteförbrukning, infrastrukturkompatibilitet, acceleration, inbromsning, dockning, maximal hastighet, hjälpföretagens prestanda - alla delar av testerna genomfördes utan problem.

De nederländska förarna tyckte att tåget var bekvämt, smidigt och lätt att köra. Påfyllnaden med väte gick snabbare än väntat och utfördes på ett säkert sätt. Dessutom är detta nollutsläppståg betydligt tystare än de nuvarande dieseltågen. Det bekräftades under testerna och är en betydande fördel för både passagerare och de som bor längs linjen.

Rapporten drar slutsatsen att alla mål har uppnåtts och att vätgaståget är ett fullgott, fullt genomförbart alternativ till diesel.

Källa: Alstom