Deutsche Bahn Cargo presenterar ett grönt framtidskoncept

Ett stort antal lokomotiv uppradade på en av tyska tågoperatören Deutsche Bahns rangerbangårdar. Foto: Pixabay/DB

DB Cargo inleder en offensiv med en ny strategi. Nio månader efter sitt tillträde presenterade Dr. Sigrid Nikutta ett grönt framtidskoncept. Det innebär att DB Cargo satsar alltmer på järnvägslogistik och avser att återvända till denna tillväxtsektor. För detta ändamål utökar företaget sin verksamhet till att bli en leverantör av kompletta logistikkedjor.

Kunderna i Deutsche Bahns godstransportföretag kommer därför att erbjudas betydligt mer service i framtiden. För detta ändamål utvidgar DB Cargo sin traditionella affärsmodell med segmenten blocktågstransport, enkel vagnstransport och kombinerad transport till att omfatta även järnvägslogistiktjänster.

Senast i mitten av 2020-talet avser DB Cargo att kontinuerligt bli en leverantör av järnvägslogistik på sin hemmamarknad i Tyskland och i Europa och att bli hållbart lönsamt igen.

DB Cargo drar också nytta av aktuella trender: Hela godstransportmarknaden förväntas växa med 30 procent fram till 2030. I Östeuropa växer allt fler industribyggnader upp som är förbundna med järnväg. DB Cargo har perfekta förutsättningar inom denna sektor, eftersom företaget redan har det starkaste nätverket av alla godståg i Europa.

DB Cargo fortsätter också att växa i sin nuvarande kärnverksamhet. Transport av enstaka vagnar stärks på grund av deras stora ekonomiska betydelse. Till exempel har konsumentvaror och dagligvaror rullat till sina destinationer över natten via en ny expressförbindelse från Hamburg till Köln i flera veckor. Ytterligare leveranssträckor kommer att följa.

För att underlätta tillgången till järnvägarna utvidgas antalet nationella och internationella terminaler och närvaron i hamnar över hela Europa. Samma gäller kombinerad transport, alltså kopplingen mellan väg och järnväg.

Ytterligare tåg körs redan från Antwerpen till Ruhrområdet. Från slutet av 2020 kommer Europas största hamnar, Rotterdam och Antwerpen, att integreras ännu närmare i DB Cargos linjenät.

I blocktågstrafiken sker den största tillväxten i de europeiska transportkorridorerna. Här kommer DB Cargo att kunna erbjuda kundspecifika lösningar ännu starkare än tidigare, flankerad av stark erbjudandehantering och högpresterande egenproduktion, som redan framgångsrikt praktiserats inom bilsektorn.

Med cirka 4200 representationer och verksamheter i 17 europeiska länder är DB Cargo nummer ett inom järnvägstransport på den europeiska kontinenten. Företaget äger cirka 82 000 godsvagnar och 2700 lok.