SJ förbättrar trafikinformationen

Nu samordnar SJ sina trafikinformationskanaler. Foto: SJ

En ny teknisk lösning gör det nu möjligt att skapa en direkt koppling mellan de kanaler som används för information till resenärerna, främst SJs mobilapp och sj.se, och Trafikverkets utrop och skyltar på stationerna. Den nya trafiksajten som lanseras idag, i en beta-version, låter resenären få del av all den information som Trafikverket har om varje tågresa. Till exempel syns enkelt ankomst och avgångstid för alla stationer längs linjen.

Om en störning inträffar kan SJ komplettera informationen till sina resenärer, till exempel med information om ersättningstrafik, alternativa resvägar eller om de om- och avbokningsregler som gäller.

– Det är oerhört viktigt för våra resenärer att få relevant information, särskilt vid störningar i trafiken. Vi vill att informationen ska vara enkel att förstå och samtidigt användbar, säger Cathrine Jensen, funktionsansvarig Trafikinformation på SJ.

Som en bonus försvinner också de tidigare problemen med att informationen fördröjts och att olika kanaler haft olika besked till resenärerna.

Förbättringarna i SJs mobilapp görs i tre faser. Den första uppdateringen sker per omgående. I andra uppdateringen kommer pushnotiser och bevakningar i appen att anpassas. Den sista uppdateringen planeras till mitten av januari. Därefter kommer informationen att vara helt lika i SJs mobilapp, på den nya trafikinformationsajten och i Trafikverkets kanaler.