Västmetrons samarbetspris till byggteamet vid Finno station

Konstnärens bild av framtida metrostationen i Finno väster om Helsingfors. Foto: Länsimetro Oy

Samarbetspriset är ett internt vandringspris inom det finländska företaget som för närvarande bygger Länsimetro Oy, ett av Finlands största infrastrukturprojekt.

Priset delas ut två gånger om året till någon av de pågående entreprenaderna. Priset delades nu ut för andra gången och vinnaren denna gång var byggarbetsplatsen i Finno metrostation. 

– Samarbete och dialog mellan olika aktörer spelar en otroligt viktig roll i ett megaprojekt som västmetron. År 2020 är ett intensivt år för byggarbetet och ett av de mest hektiska under hela projektet, vilket kan sätta samarbetet på prov. Vi vill utvärdera samarbetet och förtroendet mellan aktörerna i varje byggentreprenad och åtgärda eventuella hinder för gott samarbete så tidigt som möjligt innan de utvecklas till problem som hindrar projektet från att fortskrida. Genom ett nära samarbete mellan olika aktörer kan vi övervinna alla utmaningar och leverera ett resultat som alla kan vara stolta över, då vi samtidigt överlämnar samtliga fem stationer och banlinjen till HST år 2023, säger Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Vinnaren av priset utses två gånger om året bland de pågående byggprojekten. Målet är kontinuerlig förbättring av samarbetet och förtroendet. Länsimetro Oy mäter samarbetet på byggplatserna fyra gånger om året med en enkätundersökning som är integrerad i projektledningsmodellen. Enkäter har genomförts sedan juni 2018 allteftersom fler byggentreprenader kommit igång.

Alla aktörer som deltar i byggarbetet svarar på enkäten. Svaren ges som numeriska bedömningar och fritt formulerade kommentarer om olika teman. Mätningarna utförs med hjälp av Celkee Insight och ger data om informationsflöden, samarbete, förtroende och yrkesstolthet. Kriterierna för priset är förutom genomsnittet för de teman som ingår i enkäten även byggplatsens utveckling, svarsfrekvens per svarandegrupp och antalet kommentarer.