Hangö får en ny bro över järnvägen

Den nuvarande gamla bron rivs och Hangö får en helt ny bro över järnvägen. Foto: Hangö Stad

Det statliga finländska Trafikledsverket ska riva den gamla bron över järnvägen i Hangös centrum och sedan bygga en ny.

Hangö är Finlands sydligaste stad och är belägen längst ut på Hangö udd. Det som kännetecknar staden är dess stränder i allmänhet och dess långgrunda sandstränder i synnerhet. I staden finns inte mindre än 30 kilometer sandstränder. Cirka 44 procent av stadens 9000 invånare har svenska som modersmål.

Sandövägens körbana kommer att breddas en aning före rivningen av den gamla bron.

Medan rivnings- och byggnadsarbetena pågår kommer det nämligen att finnas extra mycket trafik i korsningsområdet mellan Sandövägen och Esplanaden.

Om inte Sandövägen breddas, kan det bli köbildning i järnvägens plankorsning när tung trafik på väg ut ur staden.

Trafik som svänger från Sandövägen till vänster på Esplanaden ryms inte i bredd på korsningsområdet.