Finländska regeringen vill förändra landets järnvägslagstiftning

Transport- och kommunikationsverket i Finland får rätt att avbryta eller begränsa spårtrafiken. Foto: VR

Den finländska regeringen föreslår ändringar i spårtrafiklagen och lagen om transportservice. Ändringarna beror på de genomförandeförordningar som utfärdats med stöd av EU:s fjärde järnvägspaket. Dessutom föreslås det att Transport- och kommunikationsverket ska ha rätt att avbryta eller begränsa spårtrafiken vid allvarliga störningar under normala förhållanden, såsom de exceptionella förhållanden som föranleds av coronavirusepidemin.

Propositionen lämnades till riksdagen den 27 augusti 2020.

Regeringen föreslår att en del av Transport- och kommunikationsverkets uppgifter i anslutning till upprätthållandet av materiel- och järnvägsinfrastrukturregistren överförs från verket till Europeiska unionens järnvägsbyrå på det sätt som EU-lagstiftningen förutsätter.

Genom lagförslagen strävar man också efter att förtydliga tillståndskraven. I fortsättningen ska säkerhetsintyg inte krävas vid sådan flyttning av fordon då materiel flyttas och när tillträdet till bannätet eller en del av det har spärrats för annan trafik.

Förarbevis för förare av rullande materiel ska för sin del inte krävas vid växlingstrafik som sker på en trafikplats, på en privat spåranläggning eller mellan en privat spåranläggning och den första trafikplatsen i statens bannät.

Transport- och kommunikationsverket får rätt att avbryta eller begränsa spårtrafiken

I regeringspropositionen ingår också en ändrad bestämmelse om att Transport- och kommunikationsverket ska kunna avbryta spårtrafiken eller begränsa den vid allvarliga störningar under normala förhållanden eller om spårtrafiksystemets säkerhet eller människors liv eller hälsa är hotade.

Ändringen är en del av den helhet med hjälp av vilken man i fortsättningen strävar efter att förbereda sig på sådana exceptionella situationer som coronaepidemin med normala befogenheter i lagen, utan att man behöver ty sig till beredskapslagen. Motsvarande ändringar i transportbranschens lagar bereds också i fråga om andra färdsätt.