Fortsatt stängda bandelar på Østfoldbanen

Ski Station står färdig att ta emot tågen så fort trafiken kommer i gång. Foto: Bane Nor

Efter sommarens arbete på Østfoldbanan meddelar Bane Nor att man inte når kommer at kunna hålla tidsplanen för att öppna järnvähen till Ski Station. Det finns fortfarande behov av testning och felkorrigering innan stationen kan öppna.

Østfoldbanan har varit stängd sedan 27 juni men nu kan Vy köra tåg på flera delar av sträckan, men den kommer fortfarande att vara stängd för tågtrafik mellan Kolbotn - Ås / Kråkstad.

– Vi har fått detta besked och är i full gång med att sätta upp lösningar för våra resenärer, säger verkställande direktör, Vy tog, Arne Fosen.

– Det är uppenbart att vi tycker att detta är väldigt olyckligt för alla som ska resa med tåg. Vi gör nu allt för att kunna lösa alternativa transporter så bra vi kan och sätter vårt förtroende till att Bane NOR att göra vad de kan för att få tågtrafiken tillbaka på rätt spår, säger Fosen.