CN ska investera i underhåll och utbyggnad av järnväg över hela Kanada

CN kommer att fortsätta att använda viktiga säkerhetsförbättrande tekniker över hela sitt linjenät, till exempel autonom teknik, skriver företaget i ett pressmeddelande. Foto: CN

Det kanadensiska järnvägsföretaget (CN) har meddelat att företagets investeringarna i delstaterna Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick och Nova Scotia kommer att fokuseras på säkerhet och kapacitet.

Syftet är också att stärka järnvägsnätet, bidra till att minska utsläppen och stödja ekonomisk tillväxt.

Det kanadensiska järnvägsföretaget (CN) har meddelat att man planerar att investera cirka 105 miljoner dollar (CAD) i Saskatchewan, 105 miljoner dollar i Manitoba, 20 miljoner dollar i New Brunswick och 10 miljoner dollar i Nova Scotia under 2020. Investeringarna kommer att fokusera på utbyte av gammal järnvägsinfrastruktur och räls, såväl som underhåll av broar, plankorsningar, kulverter, signalsystem och annan spårinfrastruktur.

CN:s investeringar kommer att skapa större kapacitet, som i sin tur bidrar till minskning av kundens utsläpp av växthusgaser, genom att uppmuntra användningen av järnväg för långsiktiga behov. Detta minskar utsläpp, trafikstockningar, olyckor och hinder inom kollektivtrafiken eftersom ett godståg kan ersätta över 300 lastbilar.

Att flytta lastbilarnas gods till järnvägen minskar utsläpp av växthusgas med 75 procent. CN kommer att fortsätta att använda viktiga säkerhetsförbättrande tekniker över hela sitt linjenät, till exempel autonom teknik, skriver företaget i ett pressmeddelande.