Litauiska järnvägsbolaget omorganiseras

Invigningsceremoni för litauiska järnvägsoperatören LTG:s nya färger och med anledning av företagets 101-årsdag. Företagets styrelse flankeras till höger av ett litauiskt pendeltåg av typ Pesa730ML-005. Foto: LTG

Litauiska järnvägsoperatören, LG, meddelade nyligen att företaget får ett nytt varumärke, vilket speglar både de interna strukturella förändringarna som gjorts under de senaste åren och företagets framtida mål.

Till denna kategori hör också Järnvägsoperatörens internationellt ökande godstrafik.

Företaget kommer dock att behålla sitt litauiska namn, Lietuvos Geležinkeliai, men istället har man infört en ny förkortning, LTG.

Enligt LTG:s VD, Mantas Bartuška, kommer den nya bilden också präglas av de viktigaste prioriteringarna för framtiden: framsteg, hållbarhet och järnvägarnas bidrag till Litauens välfärd.

- Under de senaste åren har LTG genomgått de största förändringarna sedan Litauen återfick sitt oberoende, säger Bartuška.

- Vi har utvecklats till öppen, transparent och effektiv företagsgrupp, som skapar betydande fördelar för Litauen.

Avdelningen för persontransporter har bytt namn till LTG Link, fraktdivisionen har omnämnts till LTG Cargo och infrastrukturavdelningen har fått namnet LTG Infra.

Den nya grupplogotypen har en pilsymbol, som enligt LTG förkroppsligar rörelse och framsteg och symboliserar gruppens uppdrag att engagera människor och företag.

Avdelningens färger - gul, grön och röd - speglar färgerna på den litauiska flaggan, vilket återspeglar åtagandet att bidra till landets välfärd.