Stängd järnvägsförbindelse mellan Litauen och Lettland öppnar igen

Orlen-raffinaderiets rangerbangård i Mažeikiai. Foto: Lithuanian Raillways, BNS

Litauiska järnvägsoperatören, LG öppnade nyligen officiellt ett 19 kilometer långt banavsnitt mellan städerna Mazeikiai och Renge i Lettland. Detta skedde 12 år efter att Litauen ensidigt beslutade att stänga denna gränsöverskridande förbindelse.

Det polska oljeföretaget Orlen hade för avsikt 2008 att omdirigera gods från sitt raffinaderi i Mažeikiai i nordvästra Litauen till den lettiska hamnen i Ventspils via sträckan med en annan operatör.

Men i oktober samma år demonterade LG gränsöverskridande linjen och tvingade Orlen att använda den mycket längre rutten via Joniškis för att nå Lettland.

LG dömdes av Europeiska kommissionen (EG) att betala 27,87 miljoner euro för att ha åsidosatt EU:s konkurrenslagstiftning genom att stänga bansträckan.

Banförbindelsen, som kostade 9,4 miljoner euro att återställa, utgör en del av linjen från Mažeikiai till Jelgava, ett viktigt nav på det lettiska järnvägsnätet söder om Riga. LG hoppas att godstrafiken snart kommer att återupptas.