Inlandsbanan och Statkraft inleder förstudie av vätgasproduktion

Ett av målen är att utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras på exempelvis Inlandsbanan. Foto: Inlandsbanan

Elektrifiering via vätgasdrivna bränsleceller är en möjlig hållbar och långsiktig lösning för drift på den nästan 110 mil långa oelektrifierade järnvägen Inlandsbanan. Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska driften, där vätgas framställs med elektrolys av överskottsenergi från grön el, avges inga koldioxidutsläpp eller andra avgasemissioner, endast ren vattenånga.

Förstudien som är indelad i två områden innebär att utvärdera och kartlägga tekniskt och ekonomisk genomförbarhet för detta, innan ett pilotprojekt genomförs.

Huvuddelen i förstudien handlar om att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet. Målet är att etablera gröna vätgasproduktionsanläggningar längs Inlandsbanan samt bygga upp en priskonkurrenskraftig logistiklösning för vätgas.

Andra delen ska utreda vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Målet är att utveckla ett vätgasdrivet framdrivningskoncept för befintliga dieseldrivna godslinjelok samt utveckla en vätgasdriven tågvärmevagn för elkraftförsörjning av personvagnar som transporteras på ej elektrifierad järnväg.

I projektgruppen finns representanter från Inlandsbanan AB och Statkraft, med stöd från konsulter inom vätgas och järnväg.

Projektledare är Pedro Raposo, utbildad kemiingenjör i Portugal som har lång erfarenhet av projektledning och specialistkunskaper i vätgas.

– Jag har jobbat med vätgas sedan 2008 och det är en beprövad teknik som har funnits sedan början på 1900-talet. Tyvärr finns det än idag en skepticism med användning av vätgas när det gäller säkerhet och kostnader. Jag ser skepticismen som en utmaning och möjlighet för att jobba vidare med kunskapsspridning och betona potentialen med vätgas säger Pedro Raposo.