Vichtis kommun i Finland föreslår rälsbusstrafik på Hangö-Hyvingebanan

En modern rälsbuss, littera Y31, i Halmstad, tillverkad av Bombardier. Foto: Wikimedia, kredit: Frederik Tellerup

I framtiden kunde det bli möjligt att ta tåget från Finländska städer som Lojo till Vichtis och vidare till Hyvinge, och varför inte från Karis till Lojo. Vichtis kommun föreslår rälsbusstrafik på Hangö-Hyvingebanan i samband med att banan elektrifieras.

Längs med järnvägen finns stadscentrum och tätorter, som gör att det kunde finnas tillräckligt mycket passagerare för att trafiken ska vara lönsam, motiverar Vichtis i ett utlåtande till Trafikledsverket.

Exempelvis mellan Lojo och Vichtis pendlar många på grund av jobb och studier, och de skulle ha nytta av tågtrafik, tillägger kommunen Vichtis.

Kommunfullmäktige i Vichtis har nu i juni 2020 gjort reserveringar för persontrafik på Hangö-Hyvingebanan i sin strategiska generalplan.

I dag finns persontrafik på banan enbart mellan Hangö och Karis.

Planeringen fortsätter för Hangö-Hyvingebanans elektrifiering. I fjol blev det klart att regeringen förbinder sig till att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan.

Alla kommuner vid banan får nu komma med synpunkter till Trafikledsverket om bland annat vägar och korsningar som berörs och om trafiksäkerheten.

Vichtis kommun önskar bli av med stockhögarna i Nummela, som är kommunens centrum. Vichtis anser inte att det är en fungerande lösning med en sådan verksamhet mitt i kommuncentrumet. Bland annat leder den till tung trafik i centrum.