Finlands Trafikledsverk förnyar sammanlagt 300 plankorsningar

Förnyad plankorsning i Mieho, Finland. Foto: Wikimedia, kredit: Nimimerkki951

Nyligen på den internationella plankorsningsdagen offentligjordes det en omfattande utvidgning av det plankorsningsprogram som Finlands Kommunikationsministerium startade 2018. Trafikledsverket förnyar eller avlägsnar sammanlagt 300 plankorsningar före utgången av 2021.

När programmet avslutas 2021 har säkerheten ökats vid trehundra plankorsningar runt om i Finland i stället för de 65 plankorsningar som fanns i den ursprungliga planen.

Inom ramen för programmet avlägsnar Trafikledsverket 177 och förbättrar 129 plankorsningar enligt den nuvarande planeringssituationen.

- Med vår egen och regionala planering har vi nått ett så bra slutresultat. Ett exempel är när det hittas har funnits fyra plankorsningar på någon sträcka har vi genom att bygga omfartsvägar kunnat avveckla tre av dem och dessutom utvecklas säkerhet vid den återstående plankorsningen" , berättar trafiksäkerhetssakkunnig Jarmo Koistinen vid Trafikledsverket.

Även om det arbete som nu är pågår avsevärt förbättrar situationen, finns det fortfarande 2550 plankorsningar i Finland också efter detta program.

- Det finns arbete ännu för flera år och vid Trafikledsverket har vi förbundit oss till förbättra trafiksäkerheten även till denna del", fortsätter Koistinen.

De största projekten på banavsnitten Lahtis – Heinola och Tammerfors – Björneborg

Av de pågående plankorsningsprojekten är Lahti-Heinola störst när det finns säkerhetsanordningar. Efter projektet finns det 29 nya eller förnyade säkerhetsanordningar vid plankorsningar i området.

Finlands Trafikledsverk informerar aktivt om alla pågående plankorsningsprojekt. Även om säkerheten ökar, är det beteendet hos dem som korsar banan som avgör
Alla investerings- och underhållsprojekt kommer att synas under de kommande åren som en minskning av antalet olyckor.