Norrtåg utökar trafiken och återgår till ordinarie sommartidtabell

Norrtåg återgår till ordinarie sommartidtabell. Foto: Petey21

Sedan den 20 april i år har Norrtåg haft en anpassad tidtabell till följd av Corona, myndigheternas rekommendationer kring begränsat resande och planerade banarbeten.

– Den senaste tiden har vi, liksom många andra, haft en ansträngd situation med få resenärer på tågen till följd av Coronaviruset, vilket tillsammans med myndigheternas rekommendation om ett begränsat resande gjort att vi har behövt dra ner på antalet avgångar. Det har även inneburit att vi kunnat säkerställa bemanning på de turer som går, säger Christer Berglund, affärschef på Norrtåg.

Folkhälsomyndigheten och regeringen häver nu sin avrådan kring icke nödvändiga resor. Det innebär att från och med den 13 juni kan symtomfria personer resa fritt i Sverige med restriktioner om att vi alla fortfarande måste ta hänsyn till varandra och hålla avstånden. Det är var och ens ansvar att försöka undvika att trängsel uppstår.

Förutom att utöka trafiken till normal sommartidtabell planerar Norrtåg även andra åtgärder för att minska risken för trängsel på tågen. Norrtåg kommer bland annat att kontakta aktuella turistföretag med en vädjan om att anpassa sin verksamhet så att alla besökare inte kommer och lämnar på samma dag. Samt uppmana gäster till att boka sin tågresa med lite framförhållning så att eventuell ersättningstrafik kan planeras.

– Vi ser redan nu sett att antalet resande på tågen ökar och därför har vi valt att från och med den 22 juni utöka vår trafik och återgå till ordinarie sommartidtabell för att möta den ökade efterfrågan. Vi vill dock påminna våra resenärer att planera sin resa och i möjligaste mån undvika att resa i rusningstid. För de som planerar att ta emot besökare redan i sommar så hoppas vi att vi kan hjälpas åt att sprida ut resandet på alla avgångar. Vi har ett gemensamt ansvar för att vi alla ska kunna känna oss trygga när vi reser, säger Christer Berglund.

Sedan tidigare har Norrtåg vidtagit åtgärder så som utökat städ på alla tåg, sprida på resenärerna ombord med hjälp av sina tågvärdar samt utökat antalet ersättningsbussar. Från en tid tillbaka kan du även som resenär vända dig till kundtjänst för att få hjälp att välja avgångar med mindre risk för trängsel.