Rhätische Bahn beställer ytterligare 20 pendeltåg av Stadler

Rhätische Bahns tåg på väg över Landwasserviadukt, på linjen Chur–St. Moritz. Foto: Wikimedia, kredit: Ikiwaner

Rhätische Bahn (RhB) (Rätiska järnvägen), Schweiz, har utnyttjat ett alternativ i ett tidigare kontrakt med Stadler för beställning av ytterligare 20 Capricorn EMU.

Alternativet utgör en del av järnvägsoperatörens ursprungliga beställning på 36 stycken 4-vagnståg som avtalades 2016. Tågen bildar en del av RhB:s plan med titeln "Strategi 2030", som avser modernisering av företaget tågflotta.

Med den nya extra ordern ökar köpessumman med ytterligare 182,6 miljoner dollar. 

De första tågen förväntas starta i år på linjen Landquart - Davos - Filisur under senhösten 2020. Ytterligare tåg kommer att sättas i trafik på linjen Landquart-Kloster  och Davos / St Moritz år 2021.

Tågen, som är speciellt anpassade för RhB:s 1 000 millimeters smalspår i den schweiziska kantonen Grisons, kan nå en maximal hastighet på 120 km/h.Tågen kommer att ha ett automatiskt kopplingssystem för acceleration av driften.

Rhätische Bahn förfogar över 89 ellok och motorvagnar samt 374 sittvagnar och 997 godsvagnar. RhB är smalspårigt med 1000 mm spårvidd (meterspår).

Bolaget har en omfattande godstrafik med en stor omlastningsterminal för gods från SBB i Landquart och en stor omlastningscentral för landsvägsgods i Samedan.

Bangårdar, stickspår och omlastningsställen finns på ett 30-tal platser längs nätet. Godstrafiken motsvarar ca 100 000 lastbilar per år, och eftersom vägarna ofta är både smala och krokiga i Alperna bidrar denna trafik till minskat slitage på vägarna och en ökad trafiksäkerhet.

Godsvagnar kopplas ofta till och från passagerartågen under tiden tågen gör ordinarie uppehåll på stationerna och denna hantering sker så smidigt att tidtabellen knappt påverkas alls.

Vissa delar av Alperna är helt beroende av att järnvägen kan förmedla gods, särskilt timmertransporter och bulkvaror på grund av de branta vägarna, men även det allmänna distributionsnätet för dagligvaror använder sig av järnvägen.