Ny spårväg mellan Rom Termini och Tor Vergata godkänd för 213 miljoner euro

Den nya linjen förväntas kunna transportera 70 000 passagerare per dag. Illustration: Italiens ministerium för infrastruktur och transport.

Italiens minister för infrastruktur och transport, Paola De Micheli, har undertecknat ett dekret om en investering på 213 miljoner euro för bygget av en spårväg från Termini via Giardinetti till Tor Vergata i Rom.

Ministeriet för infrastruktur och transport för snabb masstransport kommer att rekonstruera den befintliga järnvägslinjen mellan Rom och Pantano. Spårvidden kommer att ändras till 1435 millimeter, i linje med resten av Roms lätta järnvägsnät.

Ägandet av linjen kommer också att överföras från regionen Lazio-regionen Rom.

Linjen skapar en spårvägsförbindelse mellan universitetet i Tor Vergata och stadens centrum.