Knorr-Bremse startar tillverkningen av nya, tystare bromsblock

Med Problock J816M ger Knorr-Bremse ytterligare ett bidrag till brusreducerad bromsning i godstransporter på järnvägen. Foto: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse har påbörjat produktionen av nya bromsblock med lägre bullernivå för nya godsvagnar. Tillverkningen sker på företagets fabrik i Pamplona, ​​Spanien. 

Bromsen Problock J816M består av kompositmaterial som är utformat för att minska bromsbuller med upp till 10dB jämfört med mer traditionella gjutjärnbromsblock.

Bromsen är utformad för att uppfylla EU:s bullerföroreningar och den har certifierats enligt International Union of Railways, UIC:s, standarder. 

Knorr-Bremse meddelar att leveransen av den första beställningen levererades i maj 2020 till en tågoperatör i ett "tysktalande land". Kontraktet är enligt Knorr-Bremse värt ett "sexsiffrigt belopp. 

Sedan 2005 måste tillverkarna följa EU:s interoperabilitetsdirektiv för järnvägar som kräver tystare bromsar på alla nya godsvagnar som används inom EU:s gränser. I slutet av 2020 måste alla godsvagnar i Tyskland uppfylla de nya bullergränserna. 

Enligt Dr Nicolas Lange, ordförande i styrelsen för Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems, kommer de nya bromsarna att hjälpa till att säkra företagets position inom denna produktsektor.