Transporter av järnvägsgods mellan Kina och Europa ökade med 48 procent i maj 2020

I takt med att Kinas ekonomiska styrka ökar väljer bland annat tyska företag att öppna sina produktionsanläggningar där och drar nytta av den enorma kinesiska konsumentmarknaden - det är därför järnvägen är så efterfrågad. Dessutom är järnvägen ett snabbt och kostnadseffektivt sätt för godstransporter. Foto: TBN

Kinas statliga järnvägsbolag, CR, meddelar att det transporterades totalt 93 000 TEU containergods mellan Europa och Kina under maj 2020, en ökning med 48 procent jämfört med året innan.

CR transporterade också 1033 stycken godståg mellan Kina och Europa i maj, vilket var 43 procent mer än i maj 2019, och första gången när över 1000 sådana tåg har genomförde resan under en hel månad.

Antalet utgående tåg från Kina i maj uppgick till 556 stycken med 50 000 TEU, vilket motsvarar ökningar från 47 procent respektive 52 procent. Detta kan jämföras med 477 tåg och 43 000 TEU inkommande godståg från Europa till Kina, en ökning med 39 procent respektive 44 procent från år till år.

I maj transporterade godstågen mellan Kina och Europa tåg 1,96 miljoner artiklar och 9381 ton pandemirelaterat skyddsmaterial, däribland masker, utrustning för första hjälp, skyddskläder, handhållna temperaturskärmar och skyddsglasögon.

Regelbundna videokonferenser har hållits mellan CR och de nationella järnvägarna i Vitryssland, Tyskland, Kazakstan, Mongoliet, Polen och Ryssland under koronavirusepidemin för att förbättra effektiviteten och logistiken för transittrafiken och för att minska kostnaderna.

Under de senaste åren har godstågförbindelsen mellan Tyskland och Kina blivit ett smart val för tids- och kostnadsmedvetna kunder.