VVO tilldelar driftkoncession åt Deutsche Bahn

Transdevs tåg på Dresdens centralstation. Transdevs service ersätts av Deutsche Bahns regionala tåg. Foto: Ximeg

DB Regio har valts ut av tyska kollektivtrafikbolaget Oberelbe Transport Authority (VVO) för en 10-årig koncession för drift av VVO:s dieseldrivna järnvägsnät i området runt staden Dresden i östra Tyskland.

VVO-dieseldrivna tågtrafik drivs för närvarande av Transdev enligt ett tvåårigt avtal. Verksamheten inleds den 11 december 2021 på följande linjer:

RB 33 Dresden-Neustad/Dresdens centralstation - Königsbruck

RB 34 Dresdens centralstation - Kamenz

RB 71 Prina - Sebnitz

RB 72 Heidenau - Altenberg, och

RE 19 Dresden - Altenberg.

Enligt koncessionsvillkoren kommer DB Regio att öka frekvensen av tjänster till två tåg per timme på vardagar från 04.30 till 08.30, och mellan 14.00 och 18.30.

Detta kommer att öka den årliga tågkilometervolymen till 2,06 miljoner från 1,8 miljoner tågkilometer tidigare.

Transportministeriet i den tyska delstaten Sachsen ger ytterligare ekonomiskt stöd för en framtida frekvensökning som ett sätt att uppfylla miljömålen genom att uppmuntra till modal övergång till järnvägstransporter.

DB Regio kommer att ersätta Transdev, som ersatte den tidigare koncessionsägaren Städtebahn Sachsen, som ansökte om konkurs för ett par år sedan.