Snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors fick grönt ljus

Tågoperatören VR:s Sm3 Allegro är hittills det snabbast trafikerande tåget i Finland. Med en hastighet på 220 km/h mellan Kervo och Lahtis i passerar Sm3-lutningståget i gammal röd-vit klädnad Herala-bron. Tåget har en effekt på 4 000 kilowatt och har 309 platser. Foto: VR

Finländska regeringens senaste tilläggsbudget lovar pengar bland annat till utvecklandet av tågtrafiken.

Byggandet av bansträckan för höghastighetståget – det så kallade entimmeståget– kan påbörjas med hjälp av pengar från regeringens tilläggsbudget. I den cirka 500 miljoner stora budgeten som reserverats för banprojekten hör bland annat utvecklandet av Åbo bangård samt stadsbanan i Esbo.

Janne Virtanen, som är intressebevakningsdirektör i Egentliga Finlands förbund, anser att landskapets främsta mål gällande trafiken äntligen, efter flera år, kan ta fart i och med det här beskedet.

- I praktiken gick startskottet för byggandet av entimmeståget med det här beslutet, säger Virtanen till Svenska Yle.

Virtanen uppskattar att själva byggandet kan påbörjas senast nästa år. Till färdigställandet av Åbo bangård hör bland annat bygget av en dubbelbana vid Kuppis station. Projektet uppskattas kosta cirka 80 miljoner euro. Esbo stadsbana kostar ungefär 275 miljoner euro.