GTR och Siemens använder tågets vikt som indikator för antalet passagerare

Brittiska operatören GTR:s klass 700-tåg vid stationen Blackfriars. Foto: Wikimedia, Kredit: Andrew Strydom

Brittiska tågoperatören Govia Thameslink Railway (GTR), som bedriver franchiseservice med Thameslink och Great Northern, koopererar även med Siemens när det gäller utveckling av ett system som använder tågdata som baseras på tågets viktom tågets aktuella passagerarantal.

Systemet hjälper operatören att ”framtvinga” social distans genom att se till att tågen inte är överfulla. Tekniken används av GTR på tåg av klass 700, som utför Thameslink-service, och klass 717-tåg som används på Great Northern-linjen från London Moorgate.

Data som har samlats från tågen matas in i Siemens molnbaserade, avancerade rapporteringssystem för passagerarbelastning, som ger både omedelbar information till kontrollteamen och information om förmågan att retrospektivt kunna analysera olika rutter med målet att stödja pågående schemaläggning.

GTR kan använda rapporten för att övervaka antalet passagerare som går ombord och lämnar tåg på enskilda stationer och för att bedöma den totala efterfrågan på en specifik linje. Detta kommer att stödja granskning av tidtabellerna och huruvida tågen behöver förlängas eller om det behövs fler avgångar.

GTR kan också genomföra tågkontroll i realtid och avgöra därmed om tågen har fri kapacitet så att trycket på överbelastade stationer kan minskas.

GTR praktiserade tekniken redan med hjälp av Siemens rapporteringssystem för incidenthantering i samband med övervakning av passagerarnas på- och avstigningsfrekvens och temperatur.