RZD testar en ny banträcka mellan EU och Kina via Zabaikalsk

RZD Logistics container-linjer mellan EU och Kina. Karta: RZD

Ryska transportföretaget RZD Logistics testar transittrafik av sanktionerade gods på järnvägen från Europa genom Ryssland till Kina längs den norra rutten genom Zabaikalsk.

Nyligen levererades två tåg med 40-fots containrar till Kina med pulver för produktion av barnmat.

Den första containern levererades från Duisburg, Tyskland till tåget i Malaszewicze och därefter till Changchun, Kina, och den andra containern lastades på en lastbil vid danska företaget Thise Mejeris produktionsanläggning i Estland och vidarebefordrades till Malaszewicze, varifrån godset transporterades på järnvägen till den kinesiska staden Harbin. Båda tågen med sanktionerad last korsade gränsen vid gränsövergången i Zabaikalsk.

I hela Europa och Kina ansvarar FELB, ett dotterbolag till RZD Logistics, för godstransporterna; TransContainer PJSC agerar som partner i Ryssland.

- Öppningen av denna nya väg för transporter av sanktionsgods utgör en betydande och grundläggande milstolpe när det gäller att öka transitflödet av varor från europeiska länder i östlig riktning. Detta möjliggjordes tack vare införandet av avancerade digitala lösningar och tekniska innovationer integrerade i transporttekniken hos Russian Railways Holding och våra partners. Utan överdrift tror jag att detta är resultatet av det noggranna, systematiska och välkoordinerade arbetet som utförs av RZD Logistics och våra partners från Center of Corporate Transportation Services of Russian Railways and Digital Platforms Development Center LLC. Förutom den redan befintliga «södra» transiteringsvägen genom Kazakstan öppnar den «norra» rutten ytterligare möjligheter för våra kunder och partners, förklarar Dmitry Murev, generaldirektör för RZD Logistics JSC.