Automatisk tågdrift för regionala tåg testas i Tyskland för första gången

Alstom har länge varit världsledande när det gäller utvecklingen av ATO för tunnelbanesystem, men detta test kommer att genomföras för första gången i världen för regionala persontåg. Foto: Alstom

I samband med ett planerat innovativt testprojekt för implementering av automatisk tågdrift (ATO) i den dagliga passagerartjänsten för regionala tåg har det federala ekonomiministeriet tilldelat tillverkaren av rullande materiel Alstom utmärkelsen "Real Lab Innovation Award".

Test- och forskningsprojektet inleds 2021 i samarbete med Regional Association Greater Braunschweig, German Aerospace Center (DLR) och Technical University of Berlin (TU Berlin).

Efter utvärdering av utvalda banavsnitt och undersökning av den utrustning som krävs för automatiserad drift, utförs testerna av Metronom Eisenbahngesellschaft, en järnvägsoperatör i Niedersachsen, och med hjälp av två regionala tåg av typ Coradia Continental från Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH.

- I framtiden kommer automatiserade tåg att optimera den regionala tågtrafiken, minska energiförbrukningen och öka resekomforten. Helautomatisk körning kommer att ge ett avgörande bidrag till klimatskyddet och bidra till utvecklingen av ett modernt, attraktivt järnvägssystem. Efter utvecklingen och den framgångsrika testfasen för världens första vätgasståg Coradia iLint är Alstom igen den innovativa pionjären inom järnvägstrafik genom detta pilotprojekt för regionala tåg i automatiserad drift, säger Jörg Nikutta, representant för Alstoms styrelse i Tyskland och Österrike.

På två testtåg kommer det att installeras utrustning i form av europeiskt kontrollsystem för tåg (ETCS) och ytterligare utrustning för automatisk tågdrift (ATO). Denna tekniska utrustning gör det möjligt för regiontåget att köra automatiskt och testa olika grader av automatisering (GoA): GoA3 i regelbunden passagerartrafik och GoA4 vid manövrering.

GoA3 ”upptecknar” en helt autonom tågresa, men med en förare som kan ingripa i en nödsituation. GoA4 ansvarar för obevakad drift utan personal ombord, men med möjlighet till fjärrkontroll.