Helsingfors stad vill öka utbudet av spårvägar

Spårvagn i Helsingfors med reklamfärger. Spårvagnen ska i framtiden vara det huvudsakliga fortskaffningsmedlet för invånarna i nordöstra Helsingfors. Foto: Wikimedia, kredit: A333

Helsingfors stad vill i framtiden öka på utbudet av spårvägar. Spårvagnen ska i framtiden vara det huvudsakliga fortskaffningsmedlet för invånarna i nordöstra Helsingfors. Den nya spårvagnslinjen kan möjligtvis vara färdig i början av 2030-talet.

Helsingfors stad planerar en spårvagnslinje mellan Vik och Malm. Som HBL skrev i april har staden långtgående planer för området där Malms flygplats nu finns.

År 1990 gjordes en plan för en ringlinje i höjd med ringvägen Ring I som sammanbinder Östra centrum i östra Helsingfors med Alberga i Esbo väster om Helsingfors.

Planen kallades Jokern (på finska Jokeri) efter spelkortet. På grund av att de förutsedda passagerarmängderna var små öppnade linjen slutligen 2003 som en busslinje med planer på att bygga om den till spårväg efter 2030.

Efter att busslinjen öppnat har antalet passagerare överskridit förväntan och under rusningstid kan vissa bussar inte plocka upp flera passagerare. Planeringen av Spårjokern inleddes 2008.[40] Spårjokern kommer att ha en spårvidd på antingen en meter för att passa ihop med Helsingfors nuvarande spårvagnar eller 1524 mm för att passa ihop med Helsingfors tunnelbana och Finlands järnvägar.

Enligt en studie från 2003 skulle en integrering av ett light rail-system med den existerande ”tunga” tunnelbanan vara svår utan stora ombyggnader av tunnelbanenätverket eller alternativt borde dyra och opraktiska lösningar användas för spårvägen