Tusentals Åbobor deltar i unikt kollektivtrafik- och demokratiprojekt

Första prototypen på Salutorget. Spårvägsprojektet i Åbo är ett omfattande och långvarigt projekt, och därför grundar man ett eget separat projektbolag. Projektbolaget utarbetar en generalplan för spårvägens sträcka Salutorget – Resecentrum – Hamnen samt en genomförandeplan för sträckan Kråkkärret – Vetenskapsparken – Salutorget. Foto: FLICKR...Kredit: Kalervo Honkanen

Hittills under våren har 12 000 slumpmässigt utvalda Åbobor fått en enkät hem till sig per post. Via enkäten vill staden engagera invånarna i stadens beslutsfattande och ta reda på hur Åboborna själva vill utveckla trafiken, inklusive spårvägen i Åbo centrum.

Trafiken i Åbo centrum har den senaste tiden diskuterats på flera håll. Den heta potatisen är fortfarande spårvagnarna och i april 2020 röstade ett oenigt fullmäktige för att planeringsarbetet för ett spårvägsnät får fortsätta.

Flera tusen svar har redan kommit in, men det unika är att 200 frivilliga dessutom kommer att få gräva djupare i frågan genom att delta i diskussioner i ledda smågrupper. Forskningen leds av universitetet Åbo Akademi.

Grupperna kommer att få se tre centrumvisioner som har tagits fram av ett konsultföretag. Visionerna utgår från Åbo stads ambitiösa mål att kraftigt minska sitt koldioxidutsläpp.

- Det räcker inte med fler elbilar som ger mindre utsläpp i trafiken, utan Åbo försöker få sina invånare att röra sig mer med cykel, promenera mer och använda kollektivtrafik. De tre visionerna har olika lösningar för hur vi får till stånd detta och det ska panelen på 200 personer ta ställning till, säger Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, till nyhetssajten Svenska Yle.

Redan 2018 presenterades visioner som gäller broarna i Åbo centrum. Frågan är om någon eller några av broarna som korsar Aura å i centrum borde stängas för personbilstrafik.

Några närmare detaljer om vilka visioner som nu målas upp avslöjar Kimmo Grönlund inte, men de frivilliga får delta i tre timmar långa diskussioner över nätet.

Deltagarna ska också titta på en video där man visar upp de olika scenarierna för Åbo centrum. Det finns tid att reflektera över alternativen, diskutera och lyssna på andras argument. Dessutom ska alla rösta.

Resultatet av arbetet ska Åbo stad använda i sitt beslutsfattande då fullmäktige fattar beslut om den nya generalplanen för 2029.