Irländska huvudstaden utvecklar tunnelbaneplan

Rusningstrafik i regnigt Dublin. Staden planerar dock en första tunnelbanelinje. Foto: Creative Common, kredit: Damonify

Staden Dublin har tagit ett steg närmare byggandet av stadens första tunnelbanelinje. Den nya tunnelbanelinjen kommer att bidra till ökning av huvudstadsregionens spårbundna kapacitet.

Urbaniseringen kommer att öka över hela världen under de kommande decennierna, med andelen människor som bor i städer, som förväntas växa från 50 procent idag till 60 procent fram till 2030 eftersom den totala globala befolkningen ökar med cirka 6 procent från cirka 8 miljarder idag till 8,5 miljard.

Urbaniseringen av Dublin kommer att öka ännu snabbare, med befolkningsprognosen som förutsäger en ökning med cirka 15 procent från 1,3 miljoner i dag till 1,5 miljoner år 2040. 

Irland rankas till ett av de 20 bästa länderna i världen när det gäller livskvalitet och miljöprestanda, men Dublin ligger utanför de 30 bästa städerna med miljömässigt hållbar kollektivtrafik.

Den irländska huvudstaden har nu nått kritiska nivåer ifråga om trafikstockningar, särskilt längs viktiga rutter som motorvägen M50.