Strukton moderniserar järnvägen mellan Groningen och Winschoten

Ett Arriva-tåg på stationen i nederländska staden Groningen. Arriva använder dessa tåg på alla nordliga linjer och mellan Geldermalsen och Dordrecht. Foto: Wikipedia, kredit: Wesseltje14

Ledande nederländska järnvägsföretaget Prorail har tilldelat Strukton Rail ett kontrakt för saneringen av linjen mellan Groningen och Winschoten.

Förbättringarna har som mål att öka snabbtågens turtäthet. Saneringen är en del av snabbtågprojektet Groningen - Winschoten och norra Nederländernas strategiska plan.

Projektet och planen inkluderar modifiering och ombyggnad av stationer, nya säkerhetsåtgärder vid plankorsningar och omplacering av signaler.

Plattformarna vid stationen Zuidbroek kommer att omplaceras och antalet spår reduceras, vilket möjliggör högre hastigheter.

På stationen kommer den befintliga, för smala plattformen, att omvandlas till en sidåplattform, bredvid ett separat spår.

Restiden med snabbtåg mellan Groningen och Winschoten förkortas med nio minuter. Den nya servicen kommer att introduceras i december 2020.

Saneringen av sträckan gynnar också planen för snabbtjänsten "Wunderline" mellan nederländska staden Groningen och tyska Bremen, där resan kommer att minskas till drygt två timmar.

Arriva har också beviljats ​​en regional operatörskoncession för tågservice av provinsen Groningen, som finansierar infrastrukturarbeten för de extra snabbtågtjänsterna.