Trenitalia återställer tågtrafiken successivt

Två av Trenitalias Frecciarossa-tåg. Foto: Trenitalia CS

Europeiska passageraroperatörer ökar gradvis järnvägstrafiken sedan början av maj 2020.

De har också påbörjat återställningen av tidtabellerna från tiden före pandemin samtidigt med åtgärder i tågen och på stationer för upprätthållandet av social distans.

Italiensk social distans

Trenitalia upprätthåller exempelvis social distans genom att hindra passagerare från att använda vissa säten ombord på operatörens tåg.

Trenitalia var ett av de första länderna som minskade antalet avgångar på grund av pandemin.

Nu har företaget ökat omfattningen av tillgänglig regional tågservice från 2000 till 3800 avgångar, eller 50 procent av den normala trafiken, som svar på pandemin.

Operatören kompletterade servicen också med 12 Frecciarossa höghastighetstavgångar och med sex InterCity-tåg mellan olika städer i hela Italien medan två ytterligare Frecciarossa-tjänster öppnades mellan Rom och Venedig den 5 maj.

Trenitalia meddelar nyligen att cirka 190 000 passagerare använder de regionala tågen, en ökning med 8 procent jämfört med april månad, även om detta bara är 13 procent av antalet passagerare innan pandemin började.

Operatören har begränsat belastningen till 50 procent av tågens kapacitet med syfte att kunna uppfylla sociala distanskrav. Man har också placerat markörer på säten som inte kan bokas eller användas av passagerare. Vagnarna har försetts med en rad tydliga tecken på vissa bestämda dörrar som passagerarna måste använda när de stiger ombord på ett tåg.

Trenitalias snabba konkurrent NTV fortsätter att erbjuda en tur/retur-linje mellan Rom och Venedig per dag och är inställd på att upprätthålla denna tidtabell fram till 17 maj.