Lissabon utser entreprenör för förlängning av tunnelbanenätet

Lissanons tunnelbana förlängs. Foto: Lisboa Metro

Lissabons Metro har tecknat ett kontrakt på 48,6 miljoner euro med portugisiska koncernen Zagope Construction and Engineering, för del 1 av ett projekt som går ut på att förlänga tunnelbanelinjens gula och gröna linjer.

Dessa kommer att ansluta Rato-stationen, den södra terminalen på den gula linjen, med Santos-stationen på den befintliga pendeltågslinjen till Cascais vid havet.

Linjen kommer att inkludera en ny station i Estrela, ett bostadsområde där kollektivtrafiken sköts för närvarande enbart med bussar. Byggnationen av det underjordiska projektet förväntas starta inom 960 dagar.

Fas 2 omfattar förlängningen av tunnelbanan från Santos till Cais de Sodré, den gröna linjens södra terminal.

Anbudsprocessen för olika delar av projektet pågår fram till 23 maj. Anbudet för denna fas startades om efter att de mottagna förslagen överskred grundpriset för projektet.

Det totala förlängningsprojektet för Gula och Gröna linjen beräknas kosta 216 miljoner euro.