Österbotten vill utnyttja duospårvagnar mellan städer

Duospårvagn i tyska Heilbronn. Foto: Wikiwand, kredit: Heilbronner Stadbahn

Finländska Landskapsförbunden i Österbotten och Södra Österbotten har tillsammans utrett möjligheten för att trafikera med så kallad duospårvagn i och mellan städerna. En duospårvagn är i princip som en något större stadsspårvagn som använder det befintliga järnvägsnätet.

Duospårvagnar används på ett tjugotal områden i Europa, den närmaste finns i Aarhus-området i Danmark.

Landskapskapsförbunden vill utnyttja järnvägen bättre när andra aktörer än VR ges möjlighet till persontrafik.
Enligt utredningen skulle duospårvagnen trafikera från Vasklot hamn till Seinäjoki. Hela sträcka skulle ta mellan 70 och 80 minuter. Idag åker man tåg mellan järnvägsstationen i Vasa och Seinäjoki station på drygt 50 minuter.

Tanken är alltså att kombinera både lokaltrafik inom staden med regionaltrafik inom pendlingsområdet. Längs järnvägen skulle stationerna i Laihela, Storkyro och Ylistaro igen öppnas för persontrafik. I Tervajoki stannar tågen också i dagsläget.

I Vasa skulle spårvagnen i det första skedet ha sex hållplatser - Vasklot hamn, Metviken, Järnvägsstationen, Strömberg Park, Liselund och Gamla Vasa. I utredningen har man föreslagit en till station på Vasklot någon gång i framtiden om och när antalet bostäder på ön växer, samt en till hållplats vid Roparnäsvägen. Dessutom finns naturligtvis en spårreservering för Gigafactory-området och en möjlig sträckning via flygplatsen och Runsor finns också i framtidsplanerna.

Men det är pendlarna som man i första hand vill plocka upp med duospårvagnen. Samhällena längs järnvägen är starkt kopplade till Vasa respektive Seinäjoki i form av jobbpendling och idag pendlar de flesta med bil. Med tillräcklig kapacitet och attraktiva tidtabeller skulle pendlarna lockas att ta duospårvagnen i stället.

Meningen är inte heller att det här på något vis ska ersätta tågtrafiken mellan Vasa och Seinäjoki, den betjänar en annan kundgrupp. Men duospårvagnen och tågen använder samma spår, och det innebär naturligtvis en utmaning, eftersom järnvägen mellan Vasa och Seinäjoki består av endast ett spår