Pågatågen genomför korttidspermitteringar

Varsel väntar för många anställda på Pågatågen. Foto: Arriva

Förhandlingarna mellan SEKO och ST avslutades igår, måndag, utan att någon överenskommelse om korttidspermitteringar nåtts. Detta efter att de fackliga organisationerna villkorat korttidspermitteringarna med andra krav. Nu väntar varsel på grund av arbetsbrist.

Arriva Sverige, som på uppdrag av Skånetrafiken driver Pågatågen kommer från den 1 maj att få anpassa trafiken med färre och glesare turer. Detta kommer att leda till en arbetsbrist för de anställda. Därför initierade Arriva förhandlingar med SEKO och ST, de fackliga organisationerna på Pågatågen, om att genomföra korttidspermitteringar i syfte att trygga jobben. En möjlighet som under coronaepidemien kan göras med stöd ifrån staten. Förhandlingarna avslutades igår, måndag, utan att en överenskommelse nåtts.

Detta är en stor besvikelse. Vi presenterade en lösning där vi under en begränsad period ville fördela den arbetsbrist som uppkommit på många anställda. Hade vi fått genomföra permitteringsplanen hade alla anställda kunnat ha kvar sin anställning hos oss och vi hade snabbt kunna återgå till ett normalläge när epidemien är över, säger Mattias Wrangtorp, affärsområdeschef för Pågatågen.

Facket villkorade korttidspermitteringarna med krav på nattvila och schemaläggning i grupper. Frågor som vi i grunden gärna diskuterar, men inte nu. Nu är det en akut kris där jobben är i fara och måste vi snabbt vidta åtgärder fortsätter Mattias.

Nu väntar varsel för många anställda.