VR ger 350 miljoner euro till statskassan

År 2019 var ett bra år för VR. Mest växte passagerartrafiken där rörelsevinsten steg med 43 procent, från 58 miljoner till 79 miljoner euro. Foto: VR

Finländska tågoperatören VR ger stor utdelning till staten. Rörelsevinsten för passagerartågen ökade med över 40 procent förra året.

VR ger 350 miljoner euro i utdelning till ägaren finska staten för år 2019. Beslutet togs nyligen på bolagsstämman enligt regeringens förslag.

VR:s rörelsevinst steg med 29 procent förra året jämfört med året innan, från 73 till 94 miljoner euro. Mest växte passagerartrafiken där rörelsevinsten steg med 43 procent, från 58 miljoner till 79 miljoner euro.

Omsättningen för passagerartrafiken ökade med 5,4 procent.

Läget under 2020-års första kvartal är dock ett helt annat. 

VR säger att antalet passagerare på järnvägen har minskat sedan restriktionerna för koronaepidemin började till bara en tiondel av det normala. VR kommer att minska tågtrafiken ytterligare i maj.

Den ryska tågtrafiken och nattåg har redan stoppats och efter påsken minskades tågtrafiken med cirka tio procent.