Israel Railways elektrifieringsplan godkändes av regeringen

Israel Railways elektrifieringsprojekt förklarades av staten Israel som ett nationellt infrastrukturprojekt med en budget på 12 miljarder Shekel. Övergången till elektriska lok kommer att förkorta restiderna, öka turtätheten, minska bullernivån avsevärt och eliminera luftföroreningar längs järnvägsspår och vid stationer. Foto: The Company Kedmor

En uppdaterad och påskyndad 25 kV 50 Hz- elektrifieringsplan godkändes nyligen av landets regering, meddelade Israel Railways, ISR, och entreprenören Sociedad Vicola de Montajes Industriales,SEMI, efter månader av förhandlingar och en extern granskning.

SEMI kommer att fortsätta att elektrifiera alla linjer som är planerade för elektrifiering enligt 2015 års kontrakt, som omfattade över 420 järnvägskilometer längs 13 linjer, inklusive 10 års underhåll. Projektet får en tilläggsfinansiering på 139 miljoner US-dollar, så att arbetet kan påskyndas. Betalningens villkor baseras på uppnåendet av projektets milstolpar. Det kommer att bli en kraftig ökning av arbetskraften och SEMI kommer att kunna utse sina egna underleverantörer.

Den reviderade planen kom efter övervägande av andra alternativ, inklusive minskning av arbetsvolymen som utförs av SEMI och utnämning av ytterligare entreprenörer.

Förhållandet mellan ISR och SEMI har förbättrats sedan utnämningen av Michael Maiksner till ISR-chef i juli 2019.

Den 31 mars 2020 slutförde ISR den första testkörningen med ECTS nivå 2 på linjen A1 nära klostret Latrun väster om Jerusalem.