Livlig finsk debatt om tre alternativa järnvägsdragningar österut

Järnvägsstationen i Kouvola i södra Finland. Landets Miljöministerium förespråkar dragningen av banan österut via Borgå och Kouvola.Foto: VR

Finlands Kommunikationsministerium utreder som bäst vilket av de tre alternativen för en tågbana österut som borde väljas. Vilken järnvägsdragning som ska gälla är ingen lätt fråga, inte heller för ministrarna.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen förespråkar dragningen österut via Borgå och Kouvola. Mikkonen talade nyligen i Helsingfors på ett seminarium om Östbanan.

- Jag ser att Östbanan skulle betjäna hela östra Finland. Den förbättrar resandet och förkortar restiden till Joensuu, Kajana och ända fram till Kuopio. Den här Östbanan skulle ha stor betydelse särskilt för studerande, den skulle betjäna särskilt universitet och högskolor, säger Mikkonen, till nyhetssajten Svenska Yle

Alternativen för den nya järnvägsdragningen österut är Östbanan, Östra kustbanan samt en tågbana som skulle gå från Lahtis till S:t Michel.

Östbanan skulle gå från Helsingfors via flygfältet till Borgå och därifrån upp till Kouvola.

Östra kustbanan skulle gå från Helsingfors till Borgå och vidare längs kusten till Lovisa, Kotka och därifrån till Luumäki nära Villmanstrand.

Förutom ministrarna är också städerna i östra Finland oense om vilken dragning man borde välja.

Ännu har det inte gjorts några linjedragningar om vilket av de tre alternativen som är det mest sannolikt.

Enligt minister Mikkonen utreds saken som bäst av kommunikationsministeriet.

Med Entimmestågprojektet vill man få en snabbare järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Åbo medan Finlandsbanan strävar efter en snabbare förbindelse från Helsingfors via Helsingfors-Vanda flygplats till Tammerfors.