Transaktioner avseende Transpoint Internationals affärsverksamhet i Baltikum och i CEE godkänds av Estland

Finländska tågoperatören VR:s godståg och Transpoints långtradare i samma bild. Foto: VR

Transaktionen rörande Transpoint Internationals baltiska och väglogistikverksamhet i CEE-länder, som meddelades i oktober 2020 godkändes nyligen av Estlands konkurrensmyndighet.

Transaktionen påverkar inte den finländska tågoperatören VR Transpoints inrikes väg- eller järnvägslogistikverksamhet.

Finländska tågoperatören VR meddelade nyligen att dess dotterbolag Transpoint International (FI) Oy avyttrade sin väglogistikverksamhet i Baltikum och länderna i Central- och Östeuropa (CEE-länder) till Nordic Greencarrier Freight Services.

Cirka 40 personer arbetar på de estniska, lettiska och litauiska kontoren samt CEE-trafikverksamheten på Helsingforskontoret i Finland och de kommer omedelbart att övergå till den nya arbetsgivaren.

Parterna i transaktionerna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen. Transaktionen gäller inte det finska moderbolaget Transpoint International (FI) Oy som ägs av VR Group och de två ryska dotterbolagen som ägs av Transpoint International (FI) Oy.