Schweiziska SBB:s passagerarantal och intäkter ökade 2019

Schweiziska tågoperatören SBB:s passagerartåg på väg i Alprepubliken. Foto:Creative Commons Lic. Kredit: rschaubhut

Schweiziska tågoperatören SBB transporterade 1,3 miljoner passagerare per dag under 2019, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2018.

Det är ett nytt rekord för operatören. Sammantaget sålde SBB 124 miljoner biljetter under året, en ökning med15 procent. Drygt hälften köptes digitalt för första gången.

Bolagets intäkter ökade med 2,3 procent till 9,86 miljarder SFr under 2019 från jämfört med 9,64 miljarder SFr år 2018.

Driftskostnaderna ökade med 3,5 procent från 9 miljarder SFr till 9,37 miljarder, SFr, medan Ebit sjönk med 16,8 procent. 

Totalt ankom 89,5 procent av persontågen (ned med 0,6 procent) i tid 2019, medan passagerartillfredsställelsen ökade 0,6 procent till 75,5 poäng. SBB säger att det finns ett behov av att förbättra den tillgängliga informationen om förseningar och fel.