Ramboll tar uppdraget som generalkonsult för Barkarby station

Barkarby station, illustration: White

Barkarby station blir en viktig knutpunkt för hela regionen när Stockholm växer. Stationen blir ett nav för resenärer med fjärrtågen och regionaltågstrafik på Mälarbanan, bussar och den nya tunnelbanan från Akalla. Ramboll har vunnit uppdraget som generalkonsult för all projektering av Barkarby station, Norra entrén.

– Vi har tidigare arbetat med projektering och framtagande av systemhandlingen, det vill säga att vi har tagit fram den övergripande planen för hur den nya stationen ska se ut. Det är jättekul att vi nu får vara med och fortsätta arbetet med att projektera och rita upp detaljerna för stationen tillsammans med Trafikverket, säger Anna Forslund, client director på Ramboll. 

När stationen står klar 2025 blir det enklare att resa kollektivt och hållbart för resenärer i Stockholm. Barkarby station får två entréer och blir en smidig bytespunkt mellan olika trafikslag, och kommer i ett senare skede att anslutas till tunnelbanans nya slutstation på blå linje när den står klar. Ramboll utökar nu sin roll i projektet med ansvar för bygghandling och relationshandlingar och att vara behjälpliga under byggtiden.

Arbetet med bygghandlingarna kommer att pågå fram till sommaren 2021 och därefter kommer Ramboll att vara behjälpliga under produktionstiden under fyra år.

– Det är en lång byggtid bland annat beroende på att spårtrafiken på Mälarbanan ska pågå ostört under hela perioden, något vi planerar omsorgsfullt, säger Anna Forslund.