Moskvametron utvidgas

Moskvas tunnelbana. Under andra världskriget användes tunnelbanan som skyddsrum och även Sovjetunionens ministerråd flyttade ner i Majakovskajastationen. Under de tyska bombningarna flydde moskvaborna ner i tunnelbanan. Under 1950-talet byggdes nya sträckningar som lades djupare för att kunna fungera som skyddsrum i händelse av ett kärnvapenkrig. Foto: Creative Commons lic. Kredit: Tama66

Med sina 232 stationer och 397 kilometer spår är tunnelbanan i Moskva den femte längsta i världen och den största i Europa, men nu ska metron expandera ytterligare.

Moskvas tunnelbana är världskänd för de konstnärliga utsmyckningar som finns på många av stationerna, med detaljer som kristallkronor och mosaiker. I första hand gäller det de stationer som byggdes före 1955, då man slutade med sådant. Rulltrapporna körs av särskilda operatörer, placerade vid rulltrappans fot.

Alla tåg i Moskvas tunnelbana – med undantag i modellserien B - kommer ur rysk produktion. Tågen tillverkas och underhålls av Metrovagonmasj i Mytisjtji utanför Moskva. Delar av vagnparken som köptes in under 1980-talet är tillverkad av Jegorovverken i Sankt Petersburg. Modellserien B bestod av vagnar från Berlins tunnelbana och således ur tysk produktion. De beslagtogs och transporterades till Moskva 1945. I Moskva fanns de i trafik fram till 1960-talet.Tunnelba

nan är byggd så att tunnlarna ligger djupare mellan stationerna, för att på så sätt få tyngdkraften att hjälpa till med acceleration och inbromsning vid stationerna.

Nu ska metron expandera. Sedan år 2010 har 80 nya stationer byggts. Fram till år 2025 planeras ytterligare 64. Samtidigt bygger de ryska järnvägarna två nya järnvägsspår ovan jord, en i formen av en cirkel, den andra i form av bläckfisktentakler som sträcker sig långt ut i förstäderna. En cirkelbana, som har fungerat i tre år och snabbt blivit mycket populär.