HSL erhöll två anbud - vinnaren tillkännages i maj 2020

Fasaden vid huvudingången till Helsingfors centralstation. Foto: VR

Helsingfors kollektivtrafikbolag HSL mottog nyligen två anbud från lika många anbudsgivare.  Vinnaren tillkännages i maj 2020.

Anbuden handlar om två kostnadsförslag för drift av HSL:s tågtrafik från juni 2021. Den framtida operatören av HSL-tåg kommer att tillkännages senare under våren.

En budutvärderingsprocess pågår nu med ett särskilt fokus på kvaliteten på buden och deras ekonomiska hållbarhet.

HSL kommer inte att ge information om anbudsprocessens förlopp förrän HSL:s styrelse har godkänt anbudet. Styrelsen för HSL kommer att diskutera ärendet vid sitt möte den 5 maj 2020.

Anbudsprocessens vinnare inleder verksamheten som tågoperatör under sommaren 2021.

Den vinnande operatören kommer att kunna använda HSL-tåg från och med den 27 juni 2021. Syftet med anbudsprocessen är att förbättra kvaliteten på järnvägstjänster och samtidigt ge HSL mer kontroll över den typ av pendeltrafik som kännetecknar verksamheten i Helsingforsregionen, som dessutom är en del av hela Finlands regionala transportsystem.

Anbudet avser HSL:s kontrakterade tågtrafik, som för närvarande täcker ring- och strandlinjen från Helsingfors till Siuntio och huvudlinjen från Helsingfors till Kerava. För närvarande har trafiken köpts direkt från VR Group Oy. Tågtrafiken kommer att fortsätta att köra i framtiden med tåg, som ägs av Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy. Denna tågflotta ägs gemensamt av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.